Garancija

Opća garancija od 12 mjeseci

Za sve proizvode čija je MPC veća od  70,- KM vrijedi garancija najmanje 12 mjeseci. Za posebno označene proizvode vrijedi i proširena garancija. Ona je uvijek posebno naglašena. Garantni rok teče od dana primitka proizvoda i datuma na računu.

Garanciju potvrđujete garantnim listom, računom ili drugim valjanim dokumentom kupovine.