Mogu li ja u Conradu poručiti robu sa besplatnim slanjem?

Vama roba može da bude isporučena i besplatno na doznačenu adresu ukolko vrijednost robe prelazi 600,00 KM.