Šta ne mogu vratiti?

Od povrata su izuzeti sljedeći proizvodi koji se na žalost ne mogu vratiti:

 • Ako se ukloni ili ošteti sigurnosna naljepnica na originalnoj ambalaži sa audio ili video proizvoda, računalnog programa ili video igre;
 • Novine, časopisi i periodične publikacije;
 • Proizvodi prilagođeni ličnim potrebama kupca;
 • Proizvodi u elektroničkom obliku koji su preuzeti s interneta;
 • Knjige koje nisu zapakovane u originalnoj ambalaži;
 • Osobna računala dizajnirana u skladu sa specifikacijama, uključujući instalaciju i konfiguraciju hardvera i softvera;
 • Modeli koji su u djelomično ili u cijelosti sastavljeni od strane kupca;
 • Ako se ukloni sigurnosna naljepnica na originalnoj ambalaži baterija, akumulatora, kablova, sijalica, komponenata, i svih ostalih drugih proizvoda;
 • Proizvodi za jednokratnu upotrebu;
 • Zamjenski dijelovi;
 • Korištene pre-paid kartice.
 • Stvari koje nisu pogodne za povrat ili koje su kvarljive
 • Materijali koji se prodaju na metar i potrošni materijali