Ova postavka prilagođava asortiman proizvoda i cijene vašim potrebama.

Proizvodi za organizaciju i kontrolu procesa u području automatizacije. Pored električnih aktuatora, pretvarača i koračnih motora, pronaći ćete i dodatke koji podržavaju sigurnost procesa, poput svjetlosnih i zvučnih signala.