Ova postavka prilagođava asortiman proizvoda i cijene vašim potrebama.

Prodaja poluvodiča

Do savjetnika
Brendovi
Cijena
-
Baza
Broj izlaza
Broj polova
C(ISS)
Dim.
Duljina
Frekvencija
Funkcije
I(FSM) 50Hz
Izlazna snaga (maks.)
Izlazna struja (maks.)
Izlazna struja (max) - zaokružena
Izlazni napon
Izlazni napon (maks.)
Izlazni napon (min.)
Izvršenje
Kanala
Konfiguracija (diode)
Kućište
Materijal
Napon napajanja min.
Napon priključka U(CL)
Napon zatvaranja U(R)
Nazivna frekvencija
Niz
Oblikovati
Povratna struja I(r)
Prednja struja I(F)
Prednji napon U(F)
Priključak kolektora U (CEO)
Proizvođač
Prolazni napon reference
R(DS)(on) Referentna struja
R(DS)(uključeno)
Radna temperatura (maks.)
Radna temperatura (min.)
Sadržaj
Širina
Snaga (maks.) P(TOT)
Sperrstrom I(r)-referentna
Struja kolektora I(C)
Tip
Tip
U(DSS)
U(GS)(th) maks.
U(RRM)
Ulazni napon (maks.)
Ulazni napon (min.)
VCE zasičenost (max.)
Visina
Vrsta montaže