Ova postavka prilagođava asortiman proizvoda i cijene vašim potrebama.

Isporuka u Region

Našu robu isporučujemo u susjedne države regije i to: Republiku Srbiju i  Crnu Goru.

Pojašnjenje: roba koja izlazi iz BiH

Primjer 1. (narudžba pravnog lica)

Troškovi koji sačinjavaju finalnu cijenu nabavke proizvoda obuhvataju: cijenu proizvoda bez PDV-a, troškove izvoznog carinjenja (cca. 28 eur) robe iz Bosne i Hercegovine i troškove međunarodnog transporta do najbliže carinske ispostave kupca.

Primjer 2. (narudžba fizičkog lica)

U ovom slučaju postoji dvije mogućnosti narudžbe koje kupac sam odabere.

Prva varijanta (nabavka sa uračunatim PDV-om)

Troškovi koji sačinjavaju finalnu cijenu nabavke proizvoda obuhvataju: cijenu proizvoda sa PDV-om i troškove međunarodnog transporta do najbliže carinske ispostave kupca. 

( U ovoj varijanti kupac ne plaća troškove izvoznog carinjenja cca.28 eur, ali plaća PDV po važećoj zakonskoj regulativi u Bosni i Hercegovini. Ova solucija je isplativa za kupca ukoliko je iznos obračunatog PDV-a manji od troškova izvoznog carinjenja).

Druga varijanta (nabavka bez uračunatog PDV-a)

Navedeno je opisano i važi jednako kao i za pravna lica, navedeno u primjeru 1.

Za sva pitanja ili eventualne nejasnoće kontaktirajte nas na info@conrad.ba